داخلی کودکان ۲

تعداد بازدید:۸۶۵

مسئول بخش : خانم مهدیه مودب  
تلفن های داخلی بخش :300
رئیس بخش : آقای دکتر شریعتمداری
تعداد تخت های فعال :   12 بستری ،1  اکسترا و
موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : جنب ساختمان تصویربرداری
تعداد پرسنل :   11  پرستار ،   1 منشی ، 3  خدمات 

 

شرح وظایف :
1.    آموزش نکات ضروری به بیماروخانواده قبل وبعداز انجام هر پروسیجری 
2.     آماده سازی روانی بیمار وکاهش اضطراب وترس بیمار
3.    آگاهی داشتن سطح ازمایشات
4.    ارزیابی وضعیت درد وکنترل درد
 

 

تجهیزات و امکانات :
مانیتورینگ پرتابل - پالس اکسی متری پرتابل - ساکشن پرتابل – ونتیلاتور – ویلچیر – آمبوبگ - دستگاه ECG - دستگاه DC  شوک- تلویزیون ، HIS

 

تعداد اتاق ها و تخت ها:
تعداد اتاق های بستری 4   می باشد .
  2  اتاق دو تختی ،   2  اتاق چهارتختی

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳