اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۵۰۸

                   سرپرستار اتاق عمل :

                                            آقای فرزاد فرشید پور - کارشناس پرستاری      

        

 

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹