اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۸۵۰

                   سرپرستار اتاق عمل :

                                           سر کار خانم فرزانه صادقی  - کارشناس پرستاری      

        

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳