امور اداری

تعداد بازدید:۱۸۴۲
امور اداری

امور اداری
واحد های زیر مجموعه :

کارگزینی 

دبیرخانه 

 

رئیس امور اداری و منابع انسانی 

آقای شهرام حاتم نیا
کارشناسی امور اداری
داخلی 214

مسئول کارگزینی :

آقای شهرام حاتم نیا

داخلی 206

مسئول دیبرخانه :

آقای علیرضا آنجفی 

داخلی 207

وظایف،برنامه ها و اهداف مدیریت امور اداری و پشتیبانی :


- اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
- تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه علوم پزشکی و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
- مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل پژوهشگاه و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه علوم پزشکی.
- برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی.
- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه.
- انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.
- انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود.
- نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی و ارائه آن به واحدهای مختلف.
- تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.
- برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه علوم پزشکی.
- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
- همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی پژوهشگاه با مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه علوم پزشکی.
- نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام‌وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی).
- مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
- نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۲