مشاوران پژوهشی

تعداد بازدید:۶۱۳

ردیف

نام  نام خانوادگی مشاور

نوع ارائه مشاوره

آخرین رشته تحصیلی

E-mail

1

دکتر پارسا یوسفی

پروپوزال نویسی

مقاله نویسی

فوق تخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری کودکان

parsayousefichaijan@arakmu.ac.ir

2

دکتر فاطمه دره

پروپوزال نویسی

مقاله نویسی

   

    متخصص اطفال

doreh.f@arakmu.ac.ir

3

مسعود بهرامی

جستجو  منابع

اپیدمیولوژی و متدولوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوزی

masoud.bahrami87@gmail.com

4

دکتر شمیم ولی بک

پروپوزال نویسی

ساب میت و پی گیری چاپ مقالات

پزشک عمومی

sh.valibak@yahoo.com

5

دکتر مهسا پیری

 

 پروپوزال نویسی

پزشک عمومی

Mpiri1373@gmail.com

6

شبنم صمصامی

راهنمایی ثبت پایان نامه

کارشناس ارشد پرستاری

shabnam.samsami@yahoo.com

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۰