مدیریت بیمارستان

تعداد بازدید:۹۳۴۲

جناب آقای مرتضی اخضری

معاون پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

 

رئیس دفتر جناب آقای مصطفی سلیمی 
تلفن تماس : 33130040 - 086              شماره فکس : 33132510 -086

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱