جراحی چشم

تعداد بازدید:۴۷۰۱

بخش جراحی چشم

تاریخ افتتاح1338

مسئول بخش: خانم دکتر غلامی

سرپرستار:خانم علاءالمحدثین   کارشناس پرستاری

داخلی :398-397

تعداد تخت :44

تعدادپرسنل:11(8 پرستار،2 بهیار،1کمک بهیار)

تعداداتاق ها: 10اتاق بستری بیماران و 2 اتاق ایزوله خانمها و آقایان

بیماران یا پس از اعمال جراحی و یا جهت درمان دارویی بستری می شوند.

           اعمال جراحی : به دو دسته بزرگ و مهم و اعمال جراحی کوچک یا سرپایی تقسیم می شود.

اعمال بزرگ و مهم شامل: کاتاراکت(آب مروارید)،ا سترابیسم(لوچی چشم)،DCR یا بازکردن مجرای اشکی از طریق بینی،جراحی شبکیه چشم و تیرکتومی یا جراحی زجاجیه،درمان جراحی گلوکوم مانند ترابکلکتومی و PI،ترمیم پارگی قسمت های مختلف چشم یا خارج نمودن جسم خارجی

اعمال جراحی کوچک یا سرپایی شامل: ناخنک، شالازیون،سونداژ،ترمیم پارگی های کوچک و جزئی برداشتنی توده های کوچک چشم

 

      درمان دارویی: متوسط زمان بستری این بیماران 3 روز می باشد که شامل انواع تروما(هایفما)، کنترل و درمان طبی گلوکوم انواع عفونتهتی چشمی(اندوفتالیت،یووئیت،سلولیت،داکریوسیت،هرپس،نوریت

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳