معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۲۱۹۲

معاون پژوهشی

مدیر پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

سرکار خانم دکتر منیژه کهبازی
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان

منشور معاون پژوهشی :

امروزه این یک اصل مورد قبول است که پرداختن به پژوهش در کنار امور درمانی و آموزشی بیمارستان، نه یک کار جانبی، بلکه یک ضرورت است. پژوهش روح یک محیط آموزشی- درمانی را تازه نگاه داشته و باعث می شود که آن مرکز بتوانند آمادگی لازم برای برون رفت از چالش ها را داشته باشد. البته برای اینکه پژوهش بتواند به این هدف خود دست یابد، لازم است امور آموزش و درمان و پژوهش در هم تنیده باشند و به همکاری تنگاتنگ بپردازند. پرداختن به موضوعات پژوهش که هیچ کاربردی در امر اعتلای محیط آموزشی – درمانی ندارند و یا حداقل در الویت نمی باشند، هدر دادن سرمایه مالی، وقت و فکر است .                                                       
با چنین دیدی نسبت به پژوهش، بر آن شدیم تا اولین قدم های جدی امور پژوهشی را در بیمارستان امیرکبیر با چشم باز برای دست یابی به این اهداف برداریم. امیدواریم که با برنامه ریزی درست بتوانیم در زمینه های مورد نیاز بیمارستان و موضوعاتی که زمینه آن در بیمارستان فراهم است و با نگاه ویژه به انجام تحقیقات بین مرکزی، یک مرکز پژوهشی نمونه، کارا و هم افزا با سایر بخش های بیمارستان راه اندازی کنیم.       

                                          

با هدف اجرای صحیح برنامه های معاونت پژوهشی مرکز،اصول و مبانی ذیل سرلوحه فعالیت های این معاونت قرار خواهد گرفت:

  الف)   تبعیت از اصول و منشور اخلاقی و عملیاتی تعریف شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک
ب)هم راستائی فعالیتهای پژوهشی معاونت پژوهشی با فعالیتهای مصوب حوزه محترم ریاست مرکز و همچنین سایر معاونتهای مرکز

ج)مشارکت و همکاری صمیمانه وهمه جانبه با سایر معاونین و همچنین با سایر همکاران،پژوهشگران و متخصصان و تقویت روحیه همکاری و همیاری
د)ایجاد محیطی علمی و پژوهشی در مرکز و فضائی مناسب برای کلیه پژوهشگران و علاقمندان برای شرکت در فعالیتهای پژوهشی
و)بکارگیری صحیح و مدبرانه امکانات موجود در مرکز و استفاده بهینه از شرایط،امکانات و نیروها

وظایف و اختیارات معاون پژوهشی مرکز:
–    
دبیری شورای پژوهشی مرکز  و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
   
–    
بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
–    
تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.
–    
تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوط.
–    
انجام مشاوره به کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.
–    
برقراری ارتباط با قطبهای علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها در هسته های پژوهشی
–    
دعوت و اجرای  از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
–    
بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز طرحهای  پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
–    
برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات‌علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه.
–    
انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی وسفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه.
 

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۰