مراقبت های ویژه ICU

تعداد بازدید:۴۱۲۳

 

مسئول بخش : خانم مژکان بروزمند 
تلفن های داخلی بخش : 424
رئیس بخش :  آقای دکتر زمانی
تعداد تخت های فعال :   5   بستری و    0   اکسترا
موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : جنب بخش ccu
تعداد پرسنل : 13  پرستار ،  1  منشی ،    3 خدمات 

 

شرح وظایف :
1.    پذیرش وتحویل بیمار ومدارک بیمار
2.    مانیتورینگ کامل سیستمهای حیاتی
3.    انجام معاینات فیزیکی لازم
4.    تعیین سطح هشیاری وبررسیGCS
5.    حفظ ومراقبت از راه هوایی واکسیژناسیون واینتوباسیون درموارد ضروری وهمچنین جداسازی بیمار از ونتیلاتور
6.    اموزش وتشویق مددجوبه سرفه وتنفس عمیق
7.    گرفتن نمونه خون شریانی وسایر ترشحات بدن طبق دستور پزشک

 

تجهیزات و امکانات :
ونتیلاتور-دفیبریلاتور-تشک مواج-پمپ سرنگ-نبولایزر-ساکش مرکزی ,پرتابل-مانیتور  ECG- -تخت برقی-ستون سقفی-رادیو لوژی پرتابل

 

تعداد اتاق ها و تخت ها:
تعداد اتاق های بستری  0   می باشد .
تعداد تخت های بستری 6 می باشد .

 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳