تماس با ما

تعداد بازدید:۱۹۸۹

  • نشانی: 

    اراک- خیابان شهید شیرودی - میدان پرستار - بیمارستان امیرکبیر اراک  محوطه بیمارستان جنب موسسه حامیار 

    پست الکترونیکی: amirkabir-hospital@arakmu.ac.ir

  • تلفن: 086-33134715-19 داخلی 542

  • دورنگار: 086-33132510

  • کد پستی: 3819693181

کلید واژه ها: تماس با ما واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲