داخلی کودکان ۱

تعداد بازدید:۱۸۲۰

مسئول بخش : خانم مژکان حاتمی 
تلفن های داخلی بخش :344
رئیس بخش : آقای دکتر داودی 
تعداد تخت های فعال :   30 بستری ، 2  اکسترا
موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه سوم – بلوک 3 
تعداد پرسنل :    20  پرستار ،   1 منشی ،  4   خدمات 

 

شرح وظایف :
1.    آموزش نکات ضروری به بیماروخانواده قبل وبعداز انجام هر پروسیجری 
2.     آماده سازی روانی بیمار وکاهش اضطراب وترس بیمار
3.    آگاهی داشتن سطح ازمایشات
4.    ارزیابی وضعیت درد وکنترل درد
5.    توانایی بررسی انواع زخم های دیابتی از نظر پانسمان و جلوگیری از عفونت محل وبررسی انواع درجه زخم ها وانجام پانسمان های متناسب با زخم ونمونه برداری از زخم و دبریدمان پوست نکروزه

 

تجهیزات و امکانات :
مانیتورینگ پرتابل - پالس اکسی متری پرتابل - ساکشن پرتابل – ونتیلاتور – ویلچیر – آمبوبگ - دستگاه ECG - دستگاه DC  شوک- تلویزیون، HIS

 

تعداد اتاق ها و تخت ها:
تعداد اتاق های بستری 10  می باشد .
2   اتاق دو تختی ،  6  اتاق سه تختی ،  2  اتاق چهارتختی

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱