اعضاء شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۴۳۳

 

ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی تخصص
1 دکتر منیژه کهبازی دانشیار فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
2 دکتر پارسا یوسفی چایجان استاد فوق تخصص بیماریهای کلیه ومجاری ادراری کودکان  
3 دکتر فاطمه دره دانشیار دکترای تخصصی پزشکی کودکان  
4 دکتر اکبر زمانی استادیار فوق تخصص ریه کودکان  
5 دکتر صابر مقدم استادیار متخصص بیهوشی  
6 دکتر فخرالدین شریعت مداری دانشیار فوق تخصص مغز و اعصاب کودک  
7 دکتر یزدان قندی دانشیار فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان  
8 دکتر اصغر لطفی استادیار فوق تخصص بیماریهاینوزادان وکودکان  
9 دکتر محمد آهنگر داودی استادیار فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان  
10 دکترآتبین لطیفی استادیار فوق تخصص خون کودکان  
11 دکتر مهران شایگان فرد استادیار متخصص روانپزشکی  
12 دکتر امیر الماسی استادیار دکترای تخصصی اپیدمیولوژی  
13 دکتر مرجان فقیه استادیار متخصص روانپزشکی  
14 دکتر فهیمه امیدی استادیار متخصص روانپزشکی  
15 دکتر علی پور والی استادیار فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان  
16 دکتر زهرا شامرادی استادیار متخصص روانپزشکی  
17 خانم شبنم صمصامی کارشناس ارشد کارشناس ارشدپرستاری  

 

کلید واژه ها: اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳