اعضاء شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۵۹

 

ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی تخصص  رزومه
1 دکتر منیژه کهبازی دانشیار فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان CV
2 دکتر پارسا یوسفی چایجان استاد فوق تخصص بیماریهای کلیه ومجاری ادراری کودکان CV
3 دکتر فاطمه دره دانشیار دکترای تخصصی پزشکی کودکان CV
4 دکتر احسان رحیمی استادیار فوق تخصص جراحی کودکان CV
5 دکتر سید مجتبی هاشمی استادیار فوق تخصص بیماریهای گوارش کودکان CV
6 دکتر علی ارجمند شبستری دانشیار دکترای تخصصی پزشکی کودکان CV
7 دکتر یزدان قندی دانشیار فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان CV
8 دکتر وحید فلاحتی استادیار فوق تخصص بیماریهای خون وسرطان کودکان CV
9 دکتر محمد آهنگر داودی استادیار فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان CV
10 دکتر حمید رضا جمیلیان استادیار متخصص روانپزشکی CV
11 دکتر مهران شایگان فرد استادیار متخصص روانپزشکی CV
12 دکتر مریم زمانیان استادیار دکترای تخصصی اپیدمیولوژی CV
13 دکتر زهرا شامرادی استادیار متخصص روانپزشکی CV
14 مسعود بهرامی کارشناس ارشد اپیدمیولوژیست CV

 

کلید واژه ها: اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲