برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۲۷۰

 

  • اهداف و برنامه ها
  • فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به منظور اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
  • توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دستیاران بیمارستان
  • ترغیب  وتشویق اعضاء هیات علمی و دستیاران بیمارستان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی
  • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر
  • تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کار های بالینی
  • بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان
  • ارتقای کمی و کیفی مقالات پژوهشی
  • انجام مشاوره آمار و کمک به  نگارش پروپوزال طرح های تحقیقاتی
  • استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی

کلید واژه ها: برنامه راهبردی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲