ریاست

تعداد بازدید:۳۷۱۴
ریاست

 

ریاست مرکز :
آقای دکتر احسان رحیمی 

متخصص جراحی کودکان  و عضو هیئت علمی دانشگاه 


تلفن تماس : 33134715 داخلی 203 و204
تلفن مستقیم : 33130040
 

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۴۰۰