ریاست

تعداد بازدید:۲۸۷۷
ریاست

 

ریاست مرکز :
آقای دکتر اسماعیل مشیری

متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه 


تلفن تماس : 33134715 داخلی 203 و204
تلفن مستقیم : 33130040
 

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹