کارشناس مسئول واحد

تعداد بازدید:۳۵۹

کارشناس  مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر 

خانم شبنم صمصامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
 
آدرس : خیابان شهید شیرودی میدان پرستار - بیمارستان امیرکبیر 

تلفن: 19- 33134715 - 086       داخلی 236

ایمیل: shabnam.samsami@yahoo.com

 

کلید واژه ها: کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر شبنم صمصامی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲