ارزیابی اعتبار بخشی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ارزیابی ادواری اعتبار بخشی مرکز آموزشی ، درمانی امیر کبیر

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۳:۲۳ کد : ۴۳۶۷۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۹۲
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر هدف از این بازدید پایش و ارزیابی عملکرد واحد‌های آموزشی ، درمانی و پشتیبانی بود که براساس آخرین سنجه های وزارت بهداشت درمان صورت گرفت
ارزیابی ادواری اعتبار بخشی مرکز آموزشی ، درمانی امیر کبیر

نظر شما :