تماس با ما (کتابخانه)

تعداد بازدید:۳۵۶

ساعت کار:     کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30  الی 14  و پنج شنبه ها 7:30 الی 13    

آدرس:     اراک- خیابان شهید شیرودی - میدان پرستار - بیمارستان امیرکبیر اراک – ساختمان آموزش  طبقه دوم

تلفن :      19- 33134715 - 086     داخلی:  251


پست الکترونیک:   lib.amirkabir@arakmu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۹