تماس با ما (کتابخانه)

تعداد بازدید:۱۱۸۶

ساعت کار:     کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30  الی 14  و پنج شنبه ها 7:30 الی 13    

آدرس:     اراک- خیابان شهید شیرودی - میدان پرستار - بیمارستان امیرکبیر اراک – محوطه بیمارستان جنب موسسه حامیار

تلفن :      19- 33134715 - 086     داخلی: 542


پست الکترونیک:   lib.amirkabir@arakmu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲