تعرفه ها

تعداد بازدید:۲۴۶۴

تعرفه هایی مصوب وزارت بهداشت در سال 1403 در مرکز دولتی  

 1403   مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر 
سازمانهای بیمه طرف قرار داد   فرانشیز سرپایی (ویزیت و دارو) فرانشیز بستری مدارک مورد نیاز جهت بستری بیمار 
تامین اجتماعی  عادی  30% 10% دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر
خاص  0 0 دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار(مخصوص بیماران خاص ) ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر
نیروهای مسلح  شاغل  30% 0 دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر(جهت سربازان نامه گواهی خدمت )
جانباز وعائله جانباز 0 0 دستور بستری +کپی عکسدار ونشاندارجانباز یا عائله جانباز
خدمات درمانی  کارکنان دولت  30% 10% دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر
سایراقشار 30% 10% دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر
روستائیان  30% 10% دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر
ایرانیان  30% 10% دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر
شرکت نفت  بازنشسته  0 0% دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه 
شاغل  0 0 دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه 
بانک تجارت    0 0 دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه بیماران بستری موقت زیر 6ساعت نیاز به معرفینامه ندارند
بانک ملت    0 0 دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه 
بانک سپه    0 0 دستوربستری +کپی دفترچه (درخصوص پذیرش بیماران از سایر استان ها معرفینامه نیاز میباشد)
بانک کشاورزی    0 0 دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه 
بانک توسعه صادرات    0 0 قرداد بستری ندارد
بانک ملی (بیمه نوین)     0 (دستوربستری +کپی دفترچه فقط جهت بیماران بستری) سرپایی قرارداد ندارد
بانک صادرات    0% 0 جهت بیماران بستری (دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه از بیمه سرمد)
پدافند هوایی    0 0 معرفینامه 
بهداری ناحیه انتظامی        معرفینامه 
بیمه سرمد   0 3% معرفینامه 
بیمه دی    0 0 ارائه کپی دفترچه جانباز+معرفینامه 
سازمان امور زندانها   قرار دادسرپایی ندارد 0 معرفینامه 
صدا و سیما بازنشسته  دارو5%سایرخدمات5 % 0 دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه 
شاغل  دارو5%سایرخدمات 15 % 0 دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه 
آتیه سازان حافظ     0 (دستوربستری +معرفینامه )
بیمه معلم      0 (دستوربستری +معرفینامه )
بیمه رازی     0 معرفینامه 
بیمه البرز     0 معرفینامه 
بیمه تجارت نو     0 معرفینامه 
بیمه سینا     0 معرفینامه 

 

مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر سال  1403                                 
نام خدمت  تعرفه سرپایی  مبلغ فرانشیز 
ویزیت پزشک عمومی  516,350 154,905
ویزیت پزشک متخصص بالای 7سال 558,000 167,400
ویزیت پزشک متخصص زیر 7سال 669,600 0
ویزیت پزشک فوق تخصص و فلوشیپ بالای 7سال 678,000 203,400
ویزیت پزشک فوق تخصص و فلوشیپ زیر 7سال 813,600 0
ویزیت پزشک متخصص روانپزشکی  708,000 212,400
ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی  842,000 252,600
نوار قلب  359,900 107,970
اکوکاردیوگرافی  7,322,000 2,196,600
تزریق سرم  241,600
تزریق عضلانی  60,400
تزریق وریدی  151,000
تعرفه تزریقات در تعهد بیمه نمی باشد0
پرداختی کودکان زیر 7سال رایگان می باشد

 

مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر 1403
هزینه اقامت (هتلینگ )در بیمارستانهای بخش دولتی 
ردیف  نوع تخت تعرفه (قیمت )
1 تخت روز عادی (اتاق سه تختی  وبیشتر) 6,207,000
2 تخت روز بخش روانپزشکی  6,207,000
3 تخت روز بخش نوزادان  6,207,000
6 تخت روز بخش .PICU. N ICU.جنرالICU 20,165,600
7 هزینه همراه  1,396,000
      هزینه همراه بابت افراد زیر12سال و بالای 70سال مطابق با دستورالعمل تحول سلامت بصورت بیمه ای محاسبه میگردد 
تعرفه های ذکر شده (هتلینگ )بدون محاسبه هزینه خدمات بستری ویزیت پزشک ،دارو ولوازم خدمات پاراکیلینک تشخیصی و ....
میباشد وموارد فوق به هزینه تخت روز بیمار اضافه میگردد. و محاسبات پرداختی بیمار بر اساس آخرین مصوبات بیمه ای و وزارت بهداشت می باشد
پرداختی کودکان زیر 7سال رایگان می باشد
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳