کلینیک عمومی

تعداد بازدید:۱۸۳۶

مسئول فنی  سرپایی:
خانم دکتر رجبی
داخلی 2410

کلینیک سرپایی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر به صورت 24 ساعته آماده خدمت به مراجعین عزیز میباشد. این کلینیک دارای پزشک عمومی، صندوق، و تزریقات ، اتاق عمل سرپایی میباشد .
خدمات کلینیک عمومی برای بیمارن اورژانسی چشم ،کوش و حلق وبینی ، اطفال ، قلب و غیره میباشد 

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۲