آزمایشگاه

تعداد بازدید:۳۶۶۷

تاریخ افتتاح : 1354

مسئول فنی : خانم دکتر عطیه زندنژاد( پاتولوژیست )
آقای دکتر اکبری (دکترای میکروبشناسی)

مسئول واحد خانم کیانراد

پرسنل :11 نفر (5 کارشناس 1 تکنسین 4 کاردان 1 بهیار ) 3 منشی، 2 خدمه هم در این واحد مشغول به فعالیت هستند

تلفن های داخلی : 372-373-374

آزمایشات انجام شده در مرکز

آزمایشات بیو شیمی و آنزیمی                       بیوشیمی ادرار

آزمایشات هماتولوژی                                   انگل شناسی

آزمایشات سرولوژی                                    بانک خون ( افراد تالاسمی)

آزمایشات میکروب شناسی                          آزمایشات PKU    

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱