پایان نامه ها

تعداد بازدید:۳۲۳
  • بررسی میزان اختلالات رشد در کودکان مبتلا به هماچوری ایزوله مداوم
  • بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر در سال 1400-1399
  • بررسی اختلالات خواب در کودکان 3 تا 12 سال مبتلا به سندرم نفروتیک
  • بررسی پر فشاری خون در کودکان 4 تا 12 ساله مبتلا به اختلال خواب
  • بررسی فراوانی ناهنجاریهای چشمی در بیماران با ناهنجاریهای کلیوی و بیماریهای مزمن کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر
  • فراوانی مشکلات در کودکان مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به سمت حالب
  • ارزیابی پرخاشگری درکودکان مبتلا به اختلالات ادراری روزانه
  • بررسی فراوانی اختلال افسردگی اساسی درکودکان ونوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر
  • غربالگری استرس ،اضطراب وافسردگی در والدین کودکان مبتلا به شب ادراری
  • بررسی ارتباط بین قشقرق با اختلال دفع ادرار درطول روز کودکان
  • بررسی ارتباط شاخص های چاقی با فشار خون درفازهای سیستول ودیاستول در کودکان چاق
  • مقایسه اپیدمیولوژیک واتیولوژیک استاتوس اپیلپتیکوس وسایرتشنج ها درکودکان 1ماه تا 16 سال مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیرکبیر درسال 1401-1400
  • بررسی مقایسه ای اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی
  • بررسی شیوع اختلالات بیش فعالی نارسایی توجه (ADHD) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • ارزیابی ابزار نمره دهی CRIB در پیش بینی پیامد نوزادان نارس بستری در NICU بیمارستان طالقانی اراک
  • بررسی ارتباط یکنواختی رپولاریزاسیون و دپولاریزاسیون قلبی با چاقی در کودکان 8 تا 18 سال
  • بررسی اختلال رشد ونمو در کودکان 4 تا 6 سال مبتلا به پروتئینوری ارتواستاتیک
  • بررسی تاثیر ویتامین E در پیشگیری از نارسایی حاد کلیه در نوزادان با وزن بیشتر از 1000 گرم بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
  • بررسی فشار خون وضربان قلب در افراد بالای4 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر با مثانه پر وخالی
  • بررسی ارتباط بین نوع بروفن مصرفی در نوزادان مبتلا به مجرای شریانی باز با نارسایی حادکلیه
آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۰