برنامه راهبردی کتابخانه

تعداد بازدید:۶۳۷

بیانیه ماموریت:

تدوین بیانیه ماموریت گام بعدی در فرایند برنامه‌ریزی اقدامات می‌باشد. ماموریت این واحد توضیح دهنده آن است که اعضای کتابخانه  قصد انجام ارتقای پزوهشی و آموزشی بیمارستان ودر نتیجه ارتقاء مراقبت از بیماران را دارند.

ماموریت کتابخانه قاطع‌تر و بیشتر از چشم‌انداز «اقدام‌-محور» است.

ارتقای پژوهش و آموزش اعضاء

توسعه منابع چاپی و الکترونیکی

برنامه‌ریزی مشترک، فعالیت همتراز با رسالت و ماموریت بیمارستان

ارتقاء نقش کتابدار بالینی

مشارکت کاربران و اعضاء در تهیه منابع کتابخانه

به روز رسانی سایت کتابخانه

چشم انداز: 

دستیابی به کتابخانه ای با فضای مناسب، افزایش ساعت کاری کتابخانه، توسعه منابع چاپی و الکترونیکی چشم انداز این کتابخانه می باشد.

کتابخانه بیمارستان در تلاش است  با به کارگیری کتابداران بالینی ومتخصصین اطلاع رسانی پزشکی،استفاده از فناوری های نوین،تامین منابع اطلاعاتی چاپی والکترونیک به روز،تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران ودسترسی آسان به اطلاعات مبتنی بر شواهد پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار و سطح سلامت جامعه گام بردارد.

تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه:

جامعه پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران گروه آموزشی  و اعضای کتابخانه ای بیمارستان می باشد. نتایج نشان می دهد که موضوعات تازه و کاربردی، موضوعات مبتنی بر آینده و موضوعات مرتبط با فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی برای انجام پژوهش‌های  مرتبط با تجزیه و تحلیل نیاز های کاربران دارای اولویت بیش‌تری هستند.که در  برنامه راهبردی به طور منظم اطلاعات موردنیاز کاربران و ذینفعان را تشخیص، ارزیابی، تجزیه و تحلیل می کند، تا در نتیجه، منابع و خدمات مؤثری را متناسب با نیازهای آنان فراهم کند و کیفیت خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی توسعه پیدا کند.

روش هایی تشخیص، ارزیابی، تجزیه و تحلیل نیازهای کاربران استفاده می شوند شامل موارد ذیل می باشند:

  • ارتباط و برگزاری جلسه با مدیران گروه آموزشی
  • فرم های نظر سنجی
  • فرم درخواست منابع در سایت کتابخانه
  • حضور رئیس گروه اطلاع رسانی در جلسات شورای پژوهشی
  • تهیه گزارش از نرم افزار کتابخانه

برنامه  راهبردی:

با توجه به اهمیت کتابخانه ها و لزوم وجود برنامه عملیاتی در جهت رسیدن به اهداف آموزشی ،پژوهشی و ارائه خدمات کتابخانه ای بهینه به کاربران ، کتابخانه اقدام به تهیه برنامه ی عملیاتی به شرح زیرتدوین و اجرا خواهد کرد.

 ۱- توسعه منابع علمی

 توسعه منابع الکترونیک به منظور سهولت دسترسی به منابع و پایش مستمر میزان استفاده از این منابع

 به روزرسانی منابع علمی چاپی

 ۲- توسعه خدمات

گسترش ارتباط بین کتابخانه ای

گسترش خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی به کاربران

پایش مستمر خدمات ارائه شده توسط کتابخانه و ارائه بازخورد به مسئولین و کاربران

بروزرسانی وب سایت کتابخانه

 ۳- توسعه آموزشی

 افزایش سطح سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه

 برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف توانمند سازی کتابداران

 شرکت در دوره های آموزشی کتابداری

 ۴- توسعه فضا

 توسعه فضای فیزیکی کتابخانه شامل : سالن های مطالعه مجزا، اتاق های کامپیوتر، کلاس و ......

 بهینه سازی فضای کتابخانه از طریق انجام برخی تعمیرات ساختمانی، خرید تجهیزات و ...

کلید واژه ها: برنامه راهبردی کتابخانه

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱