مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر


رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر

CV شرح وظایف :   –    بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده. –    تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به ...