مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر


اعضاء شورای پژوهشی

  ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی تخصص 1 دکتر منیژه کهبازی دانشیار فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان 2 دکتر پارسا یوسفی چایجان استاد فوق تخصص بیماریهای کلیه ومجاری ادراری کودکان   3 دکتر فاطمه دره دانشیار دکترای تخصصی پزشکی کودکان   4 دکتر اکبر زمانی استادیار فوق تخصص ریه کودکان   5 دکتر صابر مقدم استادیار متخصص بیهوشی   6 دکتر فخرالدین شریعت مداری دانشیار فوق تخصص مغز و اعصاب ...