مطالب مرتبط با کلید واژه

عکس برداری


رادیولوژی

معرفی پرسنل: جناب  آقای گودرز حسینی پور جناب آقای موسی شریفی جناب اقای سیدین شرح وظایف: ·        انجام امور مربوط به عکس برداری از تمام نقاط بدن ·        دادن شرایط مناسب عکس برداری مانند KV و MAS مناسب به بیمار برای بالا بردن کیفیت عکس  ·        تعویض بموقع داروی ظهور و ثبوت و آب ...