ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید توسط فراگیران

۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۶ کد : ۳۱۵۸۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۱۲
ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید توسط فراگیران

       با عنایت به اینکه  فرآیند ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان در نیمسال اول 1401(1401-1) از تاریخ 08/ 09/ 1401 تا تاریخ 30 / 09 / 1401 در سامانه مدیریت آموزش هم‌آوا  فعال گردیده است و با توجه به ماده 5 آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشکده های علوم پزشکی کشور، مبنی بر شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها در پیگیری، نظارت و اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید، فراگیران محترم می توانند با تکمیل فرم‌های مربوطه از طریق کانال‌های ارتباطی آن دانشکده در این زمینه اقام نمایند

شایان ذکر است مجوز شرکت در آزمون پایان ترم فراگیران منوط به تکمیل فرم‌های ارزشیابی می‌باشد و تنها فراگیرانی که فرم‌های مربوطه را تکمیل نموده‌اند مجاز به شرکت در آزمون‌های پایان ترم می‌باشند.

کلید واژه ها: دانشکده آموزش ارزشیابی تکمیل فرم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک


نظر شما :