معرفی واحد

 

کارشناس

 
نام و نام خانوادگی : سید حسین عباسی
مقطع : کارشناس علوم پایه و مسئول امتحانات دانشکده
شماره تماس :9-4173502-0863
داخلی : 370

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۶۰