مطالب مرتبط با کلید واژه

جراحی عمومی


جراحی عمومی

مدیر گروه: دکتر امیر رضا نعیمی اعضای گروه جراحی نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر داود گودرزی دکترای تخصصی پزشکی / جراحی کلیه و مجاری ادرار استادیار https://isid.research.ac.ir/Davood_Goodarzi دکترسیامک راکعی اصفهانی دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی استادیار https://isid.research.ac.ir/Siamak_Rakei دکتر علیرضا رستمی دکترای فوق تخصصی بالینی / جراحی قلب و ...