گزارش عملکرد

تعداد بازدید:۴۷۵

دفترتوسعه آموزش دانشکده پزشکی تحت نظر ریاست دانشکده و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه تشکیل شده است. با توجه به غیرفعال بودن این واحد و فعال سازی مجدد آن در دو ماه بهمن و اسفند سال 96، عملکرد این واحد در این دو ماه آخر سال به شرح زیر می باشد:

-اختصاص اتاق جداگانه برای EDO دانشکده و تجهیز شدن آن

-جذب کارشناس برای واحد EDO دانشکده

-جمع آوری طرح درس ها و ارسال آنها برای واحد EDC

-برگزاری جلسه آموزشی چگونگی انجام ارزشیابی درونی برای مدیران گروه های بالینی و علوم پایه دانشکده و مسئولین واحد EDO بیمارستان های امیبرکبیر، طالقانی، ولیعصر، امیرالمومنین با همکاری واحد EDC

-هماهنگی با گروه های آموزشی پایه و بالینی در جهت انجام ارزشیابی درونی

-انجام ارزشیابی درونی گروه های علوم پایه : میکروب شناسی، بیوتکنولوژی-پزشکی مولکولی، آناتومی، داروشناسی و فیزیولوژی و حضور در جلسات ارزشیابی

-انجام ارزشیابی درونی گروه های  بالینی : اطفال، زنان، ارتوپدی و طب اورژانس و حضور در جلسات ارزشیابی

-بررسی آزمون های صورت گرفته در دانشکده در جهت استانداردسازی آنها

-طراحی سایت واحد EDO برای ورود در پورتال دانشکده

 

گزارش عملکرد واحد EDO در سال 97 :

  • ارسال فرم بازنگری و اصلاح کوریکولوم درسی به کلیه گروه های بالینی و علوم پایه و جمع آوری آن ها توسط این واحد.
  • جمع آوری راهکارها و پیشنهادات در خصوص موارد نامطلوب استخراج شده از ازریابی درونی گروه های بالینی و علوم پایه
  • انجام ارزشیابی درونی گروه های علوم پایه : انگل شناسی، بیوشیمی، طب سنتی، آمارزیستی، پزشکی اجتماعی و حضور در جلسات ارزشیابی
  • پیگیری جهت افت تحصیلی دانشجویان
  • طراحی و تکمیل فرم فول تایمی اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی
  • انجام اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده پزشکی
  • پیاده سازی استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی
  • طراحی فرم اعضای هیئت علمی تمام وقتی جغرافیایی
  • برگزاری جلسات ادواری EDOدر دانشکده با حضور اعضا

 

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸