شورای پژوهشی دانشکده

شرح وظایف حوزه پژوهشی:

تشکیل و اداره جلسات شورای گروه  و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده

شرکت در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

محاسبه معادل سازی فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

پیشنهاد طرح های پژوهشی گروه  در شورا واجرای فرآیند تصویب طرح های پژوهشی.

ارزیابی عملکردسالانه پژوهشی دانشکده و گزارش به معاونت تحقیقات دانشگاه وهماهنگی با    اداره اماربرای تهیه نمودار سالانه فعالیتها .

تعیین اولویتهای تحقیقاتی در گرایشهای مختلف.

تکمیل بانک اطلاعات پژوهشی اعضاء هیئت علمی. 

نظر سنجی نیازهای پژوهشی وانجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه  و پیشنهاد تهیه لوازم،  کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه، به رییس دانشکده 

برگزاری کارگاههای روش تحقیق و کلاس های کامپیوتر و ژورنال کلاب و سمینار.

معرفی اساتید جهت ارائه مقاله در کنگره ها و سمینارهای  داخل و خارج از کشور.

برنامه ریزی جهت گسترش ترجمه و تالیف و افزایش چاپ تعداد مقالات در مجلات

هماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی و گسترش زمینه فعالیت های پژوهشی دانشجویان

تشویق اعضای هیئت علمی در عرصه پژوهش وارائه فعالیتها در خبرنامه پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش

 

معاون پژوهشی :دکتر علیرضا کمالی
کارشناس پژوهشی: سارا السادات گل محمدی

 

اسامی شورای پژوهشی بالینی دانشکده پزشکی:
دکتر فردین فرجی ، دکتر علی سیروس ،دکتر ولی اله خدیر ، دکتر محمدرضا رضوانفر ،دکتر جمشید انصاری ، دکتر عفت مشهدی ،  دکتر حمید حمیدی ، دکتر علیرضا کمالی ، دکتر مسعود فاضلی، دکتر ژیلا محسنی ، دکتر مهری جمیلیان ، دکتر منیژه کهبازی ، دکتر ابوالفضل جوکار ، دکتر مهرزاد شریفی ، دکتر آنیتا علاقمند ، دکتر علی رهبری ، دکتر احمد سروریان ، دکتر مریم شکرپور ، دکتر مهران اعظمی ، دکتر الهه خرمی ، دکتر شیرین پازوکی ، دکتر معصومه صوفیان ، دکتر بهارک تاثریان ، دکتر غلام رضا نوری ، دکتر امیررضا نعیمی ، دکتر علی ناظمی

اسامی شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی :
دکتر علیرضا کمالی ، دکتر رضا قاسمی خواه ، دکتر محسن خاکی ، دکتر علیمرادیان ،دکتر حاجی هاشمی ، دکتر اسلامی راد ، دکتر باعزم ، دکتر موندنی زاده ، دکتر سالمی ، دکتر بخشش ، حاج آقا بهمن توان ، دکتر روزبهانی ، دکتر امینیان ، دکتر سیف ، آقای دانیال حبیبی


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۶۳