شورای پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۱۷۴۱

شرح وظایف حوزه پژوهشی:

تشکیل و اداره جلسات شورای گروه  و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده

شرکت در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

محاسبه معادل سازی فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

پیشنهاد طرح های پژوهشی گروه  در شورا واجرای فرآیند تصویب طرح های پژوهشی.

ارزیابی عملکردسالانه پژوهشی دانشکده و گزارش به معاونت تحقیقات دانشگاه وهماهنگی با    اداره اماربرای تهیه نمودار سالانه فعالیتها .

تعیین اولویتهای تحقیقاتی در گرایشهای مختلف.

تکمیل بانک اطلاعات پژوهشی اعضاء هیئت علمی. 

نظر سنجی نیازهای پژوهشی وانجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه  و پیشنهاد تهیه لوازم،  کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه، به رییس دانشکده 

برگزاری کارگاههای روش تحقیق و کلاس های کامپیوتر و ژورنال کلاب و سمینار.

معرفی اساتید جهت ارائه مقاله در کنگره ها و سمینارهای  داخل و خارج از کشور.

برنامه ریزی جهت گسترش ترجمه و تالیف و افزایش چاپ تعداد مقالات در مجلات

هماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی و گسترش زمینه فعالیت های پژوهشی دانشجویان

تشویق اعضای هیئت علمی در عرصه پژوهش وارائه فعالیتها در خبرنامه پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش

 

معاون پژوهشی :دکتر امیر  الماسی
کارشناس پژوهشی: نینا کرم پور

 

اسامی شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی :

 • جناب آقای دکتر امیر الماسی(معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)
 • سرکار خانم  دکترمریم  باعزم(معاون آموزشی دانشکده پزشکی)     
 • جناب آقای دکتر امیر حسین  لطیفی(نماینده گروه طب ایرانی)
 • جناب آقای دکتر رضا رحیمی(نماینده گروه فارماکولوژی)
 • جناب آقای دکتر محسن خاکی(نماینده گروه میکروبیولوژی)
 • حجت الاسلام جناب آقای حسن جعفری پور(نماینده گروه تاریخ علوم پزشکی)
 • جناب آقای دکتر میلاد غلامی(نماینده گروه بیوشیمی وژنتیک)
 • جناب آقای دکتر سعید پژوهان(نماینده گروه فیزیولوژی)
 • جناب آقای دکتر علی قضاوی(نماینده گروه ایمونولوژی)
 • سرکار خانم دکتر هما سلیمانی(نماینده گروه فیزیک پزشکی)        
 • سرکار خانم دکتراعظم مسلمی(نماینده گروه آمار)
 • سرکار خانم دکتر زهرا اسلامی راد(نماینده گروه انگل شناسی)       
 • سرکار خانم دکتر پگاه محقق(نماینده گروه پزشکی اجتماعی)
 • سرکار خانم دکترکتایون وکیلیان(نماینده گروه مامایی)      
 • سرکار خانم دکترسهیلا مددی درگاهی(نماینده گروه آناتومی)        
 • سرکار خانم دکترمهدیه موندنی زاده(نماینده گروه بیوتکنولوژی)


لینک دانلود فایل