آزمایشگاه بیوشیمی

تعداد بازدید:۲۶۱۵

آزمایشگاه بیوشیمی:


کارشناس: خانم فرنگیس ملک محمدی (دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی) 
گروه بیوشیمی که شامل تغذیه، ژنتیک و بیوشیمی می‏باشد، دارای آزمایشگاهی به مساحت تقریبی 100 متر مربع می‏باشد که زیر نظر این گروه اداره می‏شود. در این آزمایشگاه، آزمایشات شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی ، بیوشیمی بالینی وشیمی تجزیه 
 برای دانشجویان رشته‏های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی انجام می‏شود. کلاسهای آزمایشگاه که با ظرفیت 20-15 نفر برگزار می‏گردد زیر نظر مدرس مربوطه و کارشناس آزمایشگاه انجام می‏گیرد.

امکانات آزمایشگاه عبارتند از:

یک دستگاه اسپکتروفتومتر،هود،فور،میکروسکوپ،انواع بن ماری،انواع ترازو،انواع سانتریفوژ،یک دستگاه الایزاریدر،ویزیبل،یک دستگاه کوره،UVفتومتر ،یک دستگاه الکتروفورز هلیا و اسکپترو فتومتر flame 2 عدد در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات توسط تک تک دانشجویان وجود دارد. 

آزمایشات زیر جهت گروههای مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی و بهداشت خانواده انجام می‏گیرد:

 
محلول سازی با استفاده از معرفهای مختلف جهت شناسایی مواد، شناسایی قندها، چربی‏ها و اسیدهای آمینه، تهیه بافرها، آزمایش‏های قند، ،اوره، کراتینین،کلسترول، پروتئین ، آلکالن فسفاتاز ، اسید فسفاتاز ، آهن ، الکتروفورز پروتئین ، سدیم و پتاسیم به روش فیلم فتومتری β به روش الیزا HCG به روش کمی و کیفی، U/A آزمایش,AST,ALT,LDH,CPK.BUN

کلید واژه ها: آزمایشگاه بیوشیمی