مطالب مرتبط با کلید واژه

بیوشیمی


بیوشیمی و ژنتیک

                      -معرفی گروه -رسالت و اهداف -برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی -اعضای هیات علمی -CV اعضای هیات علمی -اعضای پیشکسوت هیات علمی -کارشناس گروه بیوشیمی و ژنتیک -پژوهش    *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه ...

آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی: کارشناس: خانم فرنگیس ملک محمدی (دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی)  گروه بیوشیمی که شامل تغذیه، ژنتیک و بیوشیمی می‏باشد، دارای آزمایشگاهی به مساحت تقریبی 100 متر مربع می‏باشد که زیر نظر این گروه اداره می‏شود. در این آزمایشگاه، آزمایشات ...

بیوشیمی و ژنتیک

1-دکتر زهرا سالمی -بیوشیمی سلولی و مولکولی -طرح درس آنزیم شناسی کارشناسی ارشد بیوشیمی نیمسال دوم 99-98 -بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد بیوشیمی 99-98 -طرح درس بیوشیمی پزشکی نیمسال دوم 98-97 -طرح درس علوم آزمایشگاهی نیمسال دوم 98-97 2-دکتر علی خسروبیگی -بیوشیمی نیمسال دوم 98-97 -بیوشیمی دیسیپلین پزشکی -بیوشیمی دیسیپلین پزشکی نیمسال ...

برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی

-برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی که نیاز به واحد پیش نیاز ندارند. -برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی که نیاز به واحد پیش نیاز دارند. -برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی -اجرای پایان نامه/طرح های سایر دانشگاه ها در گروه بیوشیمی ...