مطالب مرتبط با کلید واژه

بیوشیمی


بیوشیمی و ژنتیک

                         معرفی گروه      رسالت و اهداف       اعضای هیات علمی    CV اعضای هیات علمی    اعضای پیشکسوت هیات علمی   کارشناس گروه بیوشیمی و ژنتیک    پژوهش آموزش دانشجویان     برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات ...

آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی: کارشناس: خانم فرنگیس ملک محمدی (دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی)  گروه بیوشیمی که شامل تغذیه، ژنتیک و بیوشیمی می‏باشد، دارای آزمایشگاهی به مساحت تقریبی 100 متر مربع می‏باشد که زیر نظر این گروه اداره می‏شود. در این آزمایشگاه، آزمایشات ...

بیوشیمی و ژنتیک

 دکتر علی خسروبیگی بیوشیمی هورمونها پزشکی - نیمسال اول 1402-1401   دکتر حیدر فراهانی بیوشیمی کلیه-پزشکی نیمسال اول 1402-1401   دکتر میلاد غلامی ژنتیک پزشکی-نیمسال اول1402-1401 اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی بیماری های ژنتیکی و مشاوره کاراموزی اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی   هادی انصاری هادی پور بیوشیمی پزشکی-کارشناسی ارشد ...

اعضای هیات علمی بیوشیمی و ژنتیک

CV: https://isid.research.ac.ir/Ali_Khosrowbeygi   CV:https://isid.research.ac.ir/Farideh_Jalalimashayekhi   CV: https://isid.research.ac.ir/Zahra_Salemi   CV: https://isid.research.ac.ir/Heidar_Farahani   CV:https://isid.research.ac.ir/Hadi_Ansarihadipour   CV: https://isid.research.ac.ir/Milad_Gholami

CV اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی و ژنتیک

دکترعلی خسروبیگی  (مدیر گروه)  دکتر فریده جلالی مشایخی   دکتر زهرا سالمی  دکتر حیدر فراهانی دکتر هادی انصاری هادی پور دکترمیلاد غلامی                                                    ...

آموزش بیوشیمی

    برنامه اساتید گروه بیوشیمی    برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی که نیاز به واحد پیش نیاز ندارند. برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی که نیاز به واحد پیش نیاز دارند. فرایند راهنمای ورود به سمالایو فرایند راهنمای ورود به فرادید  فرایند راهنمای ورود به ...