مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده پزشکی


رئیس دانشکده پزشکی

      cv: https://isid.research.ac.ir/Javad_Javaheri    سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)    08634173520   08634173521    

آزمون ها

-امتحانات پایان نیمسال -شیوه‌نامۀ پیشنهادی آزمون‌های الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اراک -شیوه نامه های  آزمون های الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی کشور -نظام ارزیابی دانشجو: -شیوه نامه ارزیابی مجازی دانشجویان -برنامه جامع ارزیابی دانشجو در دانشکده پزشکی