آئین نامه برگزاری امتحانات

 

1.      در برگه امتحان عنوان درس ، تعداد سئوالات ، زمان آزمون و نام مدرس قید گردد.

2.      به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی ، سئوالات بدون شماره و ترجیحاً صفحات جابجا شده باشد.

3.      سئوالات با فونتNazanin ‌ سایز 13 و بدون غلط املائی تایپ گردند. تایپ و غلط گیری سئوالات بعهده استاد یا اساتید است.

4.      مسئولیت تایپ و تکثیر سئوالات به عهده مدرس مربوطه می باشد. در مواردی که چندین نفر تدریس می نمایند این مسئولیت به عهده مسئول درس مربوطه می باشد.

5.     باعنایت به مصوبه شورای علوم پایه و تحصیلات تکمیلی مورخ 8 / 03 / 1397 جهت  هماهنگی و نظم بیشتر در برگزاری امتحانات خواهشمنداست به اساتید گروه تاکید گردد سوالات توسط نماینده گروه یا استاد مربوطه حداکثر تا  10 روز قبل از شروع اولین امتحان نیمسال جهت تکثیر به آموزش این دانشکده ارائه گردد در غیر اینصورت آموزش دانشکده بعد از تاریخ فوق هیچ سوالی را جهت تکثیر دریافت نکرده و سوالات میبایست توسط خود استاد تا 3 روز قبل از امتحان مربوطه  بصورت تکثیر شده به آموزش تحویل داده شود .

***خاطر نشان میسازد مسئولیت عدم آماده سازی و تکثیر سوالات امتحات بعداز زمان فوق الذکر به عهده استاد مربوطه می باشد.

6.      دروسی که بصورت گروهی تدریس می گردند به ازای هر 25 دانشجو حضور یک استاد در جلسه امتحان الزامی است.

7.      در مواردی که دروس بصورت گروهی تدریس می گردند مسئول درس در جهت یکپارچه شدن سئوالات از نظر یکسان بودن فونت تایپ با اعضاء گروه هماهنگی لازم بعمل آورد.

8.      در دروسی که بصورت گروهی تدریس می گردند ، مسئول درس موظف است که سئوالات همه اساتید را همزمان در جلسه امتحان بین دانشجویان توزیع نماید.

9.      حضور مدرس و یا مدرسین در رأس ساعت برگزاری آزمون در جلسه امتحان الزامی است. در صورت عدم حضور مدرسین ، اداره آموزش هیچگونه مسئولیتی در برگزاری آزمون نخواهد داشت.

10.  همکاران اداره آموزش ، صرفاً جهت نظارت بر برگزاری آزمون و تهیه صورتجلسه در جلسات امتحان حضور می یابند و مسئولیتی در مقابل سئوالات دانشجویان ندارند.

11.  مسئول درس مربوطه موظف است تاریخ و محل اجراء آزمون را که بصورت مکتوب توسط آموزش دانشکده اعلام گردیده است با همکاران گروه هماهنگ و یادآوری نماید و رأس موعد مقرر در جلسه امتحان حضور به هم رسانند.

12.  برگزاری آزمونهای میان ترم با هماهنگی استاد مربوطه و دانشجویان صورت می پذیرد و اداره آموزش در برگزاری آزمون مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز جهت مراقبت ، همکاران اداره آموزش همکاری می نمایند.

13.  پس از جمع آوری سئوالات و پاسخ نامه ها ، تحویل مدرس شده و مسئولیت حفظ و تصحیح اوراق به عهده مدرس مربوطه می باشد.

14.  مسئول درس موظف است یک برگ از سئوالات امتحان جهت ارائه به مرکز آزمونهای دانشکده پزشکی و یک برگ کلید سئوالات را در پایان امتحان به نماینده آموزشی تحویل دهد. کلید سئوالات توسط اداره آموزش در معرض دید دانشجویان قرار می گیرد.

     

                                                                                           

                                                                                             رئیس دانشکده

کلید واژه ها: امتحانات تقلب تصحیح صحیح