هیات علمی

 

اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

آقای دکتر احسان اله غزنوی راد

  دکترای باکتری شناسی

آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

  دکترای فیزیولوژی

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

  دکترای فیزیک پزشکی

آقای دکتر هوشنگ طالبی

  متخصص بیهوشی

آقای محمود خسروی 

  کارشناسی ارشد خون شناسی

خانم دکتر فاطمه سیف

  دکترای فیزیک پزشکی

خانم دکتر فاطمه قهرمانی

  دکترای فیزیک پزشکی

خانم دکتر شیرین پازکی

  دکترای بیهوشی

خانم دکتر فریده جلالی مشایخی

  دکترای بیوشیمی

خانم منصوره کریمی کیا

  کارشناسی ارشد پرستاری

 

 

 

 

 

                      

کلید واژه ها: اعضاءهیات علمیدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸