مطالب مرتبط با کلید واژه " هیات علمی "


هیات علمی

  اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک نام و نام خانوادگی    مدرک تحصیلی آقای دکتر احسان اله غزنوی راد   دکترای باکتری شناسی آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی   دکترای فیزیولوژی آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی   دکترای فیزیک پزشکی آقای دکتر هوشنگ طالبی   متخصص بیهوشی آقای محمود خسروی    کارشناسی ارشد ...