دفتر توسعه آموزش

مسئول دفتر: سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک پزشکی

آدرس : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پیراپزشکی بال سبز طبقه اول

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 356

پست الکترونیکی :f.ghahramani@arakmu.ac.ir

 

کارشناس: سرکار خانم مهسا مخلص آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی

آدرس : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پیراپزشکی بال قرمز طبقه اول

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 299

 

کلید واژه ها: دفتر توسعه آموزشدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸