معاونت آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۳۴۳۷

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده:جناب آقای دکتر محمد صیادی


مدرک تحصیلی: دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار : اراک- سردشت - میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم- طبقه اول بال قرمز -دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 8-34173503-086 داخلی 266

شماره نمابر: 34173526-086

پست الکترونیک :m.sayadi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: معاونت آموزشی معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک دکتر محمد صیادی

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۹