شورای آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۹۲۷
شورای آموزشی دانشکده

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
گروه آموزشی
آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی
(ریاست دانشکده)
دکترای فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی
آقای دکتر محمد صیادی
(معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)
 

دکترای خون شناسی آزمایشگاهی

و بانک خون

خون شناسی
خانم مریم جعفری
( مسئول آموزش و دبیر شورای آموزشی دانشکده)
کارشناس ارشد حقوق
مسئول آموزش
آقای دکتر سید سعید حسنی
 
دکترای خون شناسی آزمایشگاهی

و بانک خون

خون شناسی
خانم دکتر فریده جلالی مشایخی
 
دکترای بیوشیمی بالینی
بیوشیمی
خانم دکتر فاطمه سیف
 
دکترای فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی
خانم معصومه نوروزی ضامنجانی
 
کارشناس ارشد آموزش پرستاری
پرستاری (اتاق عمل)

آقای دکتر علی گنجی

دکترای ایمنی شناسی 

 ایمنی شناسی پزشکی

خانم نازنین امینی
 
کارشناس ارشد پرستاری(مراقبت های ویژه)
پرستاری (هوشبری)

خانم دکتر معصومه زنگنه

دکترای فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

خانم محبوبه خسروانی

کارشناس ارشد پرستاری(داخلی-جراحی)

پرستاری (اتاق عمل)


شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده

  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی وتدوین برنامه های آموزشی دانشکده
  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
  • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه

کلید واژه ها: شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۴۰۲