شورای آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۱۸۲۶
شورای آموزشی دانشکده

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
گروه آموزشی
 
آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی
(ریاست دانشکده)
 
 
دکترای فیزیک پزشکی
 
فیزیک پزشکی
آقای دکتر محمد صیادی
(سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی)
 
 

دکترای خون شناسی آزمایشگاهی

و بانک خون

خون شناسی
 
خانم مریم جعفری
( مسئول آموزش و دبیر شورای آموزشی دانشکده)
 
 
 
کارشناس پرستاری
 
 
پرستاری

آقای دکتر احسان اله غزنوی راد
 
 
دکترای باکتری شناسی پزشکی
 
میکروب شناسی و ایمنی شناسی
 
خانم دکتر فریده جلالی مشایخی
 
 
دکترای بیوشیمی بالینی
 
بیوشیمی
 
خانم دکتر فاطمه سیف
 
 
دکترای فیزیک پزشکی
 
فیزیک پزشکی
 
آقای محمود خسروی
 
 
کارشناس ارشد خون شناسی
 
خون شناسی

آقای دکتر علی گنجی

دکترای ایمنی شناسی 

میکروب شناسی و ایمنی شناسی

 
خانم منصوره کریمی کیا
 
 
کارشناس ارشد پرستاری
 
پرستاری

خانم دکتر فاطمه قهرمانی

دکترای فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی


شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده

  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی وتدوین برنامه های آموزشی دانشکده
  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
  • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه

کلید واژه ها: شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹