شورای پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۰۶۹
شورای پژوهشی دانشکده

اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 
 
نام و نام خانوادگی
 
 
آخرین مدرک تحصیلی
 
گروه آموزشی
 
آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی
(ریاست دانشکده)
 
 
دکترای فیزیک پزشکی
 
فیزیک پزشکی

آقای دکتر محمد صیادی

(معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده) و 

(دبیر شورای پژوهشی دانشکده)

دکترای خونشناسی آزمایشگاهی

وبانک خون

خون شناسی

 
خانم دکتر فاطمه سیف
 
 
دکترای فیزیک پزشکی
 
 
فیزیک پزشکی
 
آقای دکتر سید سعید حسنی
 
 
دکترای خونشناسی آزمایشگاهی

وبانک خون

 
خون شناسی
 
خانم دکتر فریده جلالی مشایخی
 
دکترای بیوشیمی بالینی
 
 
بیوشیمی
 
خانم محبوبه خسروانی
 
کارشناس ارشد پرستاری (داخلی - جراحی)
 
پرستاری (اتاق عمل)
 
خانم نازنین امینی
 
 
کارشناس ارشد پرستاری(مراقبت های ویژه)
 
 
پرستاری (هوشبری)

خانم دکتر فاطمه قهرمانی

 

دکترای فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

 

شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده

 • تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده  
 • تهیه، تدوین و بازنگری آئین نامه های مختلف پژوهشی
 • اصلاح قوانین و مقررات در راستای به کار گیری سیاست های تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق   برای اعضا هیأت  علمی جهت انجام فعالیت های پژوهشی
 • تصویب نهایی طرح های پ‍ژوهشی اعضاء هیئت علمی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تکمیلی
 • تصویب نهایی اولویت های پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای اموزشی
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده ازسوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی دانشگاه
 • فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه و مدیریت‌های زیرمجموعه ایشان  
 • نظارت بر روند صحیح اجرای طرح های پژوهشی
 • ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
 • پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیئت علمی
 • برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 • ترغیب و تشویق اعضاء هیئت علمی جهت شرکت در همایش‌های علمی داخل و خارج کشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 • ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی

 

 

کلید واژه ها: شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۴۰۲