مطالب مرتبط با کلید واژه " آزمایشگاه آسیب شناسی "


آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

این آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی آزمایشگاه ارائه شده در هر ترم و امتحانات، ارائه خدمات آزمایشگاهی به نحو مطلوب به دانشجویان رشته های مختلف دانشکده ها (پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، مامائی و پرستاری) تلاش در جهت تجهیز آزمایشگاه ها، ...