مطالب مرتبط با کلید واژه " اساتید مشاور "


مسئول اساتید مشاور

  مسئول اساتید مشاور سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی مدرک تحصیلی PH.D فیزیک پزشکی رزومه کاریCV پست الکترونیکی : f.ghahramani@arakmu.ac.ir تلفن: 8-34173503  - 086 داخلی 356 مسئول استادان مشاور، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده یا دانشگاه است که وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای استادان مشاور را ...

فرم های اساتید مشاور

فرم های اساتید مشاور

فرم شماره 1 ( اطلاعات فردی دانشجویان: مختص دانشجویان ورودی) فرم شماره 2 (مشاوره فردی دانشجویان) فرم شماره 3 (مشاوره گروهی دانشجویان) فرم شماره 4 (گزارش پایانی اساتید مشاور) فرم شماره 5 (جهت ارجاع دانشجویان به مرکز مشاوره)