مطالب مرتبط با کلید واژه " آزمایشگاه ویروس شناسی "


آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه  ویروس شناسی و میکروب شناسی مولکولی آزمایشگاهی با ظرفیت پذیرش 20-15 دانشجو که انواع فعالیتهای آموزشی  و پژوهشی  مرتبط در آن انجام می شود و هدف آن تلاش جهت پرورش دانشجویان فعال و پویا می باشد و امکان فعالیت برای ...