اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

افزایش انجام تست های کرونا در استان مرکزی

آمار فوتی‌بیماران کرونایی در هفته نخست فروردین ماه جاری نسبت به آخرین هفته اسفندماه سال گذشته ۸۰ درصد کاهش دارد اما این مهم به معنای پایان کرونا نیست و پروتکل‌های بهداشتی باید با جدیت رعایت شود.

ادامه مطلب