پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۳۰۶

آخرین ویرایش: ۱۰ مهر ۱۴۰۰


با توجه به اینکه بعضی از مراجعین از بیمه های تکمیلی برخوردار میباشند نحوه استفاده از آن به چه صورت میباشد؟

در صورت داشتن قرارداد بیمه تکمیلی مورد نظر با بیمارستان، بیمار با ارائه معرفینامه از خدمات آن استفاده می نماید. و در صورت نداشتن قرارداد با بیمارستان کپی پرونده بیمار و صورتحساب تحویل بیمار میگردد.

چه بیمه هایی با بیمارستان طرف قرارداد میباشند؟

تمامی بیمه های طرف قرارداد و تعرفه های درمانی در سایت موجود میباشد.

 در برنامه تحول نظام سلامت فرد بستری چه میزان از هزینه را باید پرداخت کند؟

هزینه های بستری پس از طرح تحول سلامت برای بیمار 10% میباشد. تنها سهم بیماران روستایی که طریق سیستم ارجاع به بیمارستان مراجعه مینمایند 5% میباشد.

تا چه ساعتی می توان بیمار را از بیمارستان ترخیص کرد ؟

واحد حسابداری طرح همه روزه تا ساعت 18 و روزهای تعطیل تا ساعت 14 امور ترخیص بیماران را سرویس دهی می نماید . در صورت ترخیص بیمار بعد از ساعت مقرر توسط واحد صندوق محاسبه می گردد .