بیمه های طرف قرارداد

تعداد بازدید:۵۴۳۳

بیمه های طرف قرارداد با مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

                                                                                ****************************

بیمه خدمات درمانی سلامت

بیمه تأمین اجتماعی عادی

بیمه تأمین اجتماعی مکمل

بیمه تأمین اجتماعی خاص

بیمه خدمات درمانی کارمندی

بیمه خدمات درمانی خویش فرما

بیمه خدمات درمانی سایراقشار

بیمه خدمات درمانی روستانیان

بیمه نیروهای مسلح

بیمه خدمات درمانی سایر اقشار ارجاع

شرکت نفت

سازمان امورزندانها

بیمه کمک رسان ایران

شرکت بیمه دانا

شرکت بیمه ایران

بیمه آتیه سازان

بانک ملی

بانک ملت

بانک سپه

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک تجارت

صدا سیمای اراک

تیپ یکم روح الله

پادگانمالک اشتر

تیپ 42 قدر

بهداری ناحیه انتظامی

پدافندهوایی

بنیادامورجانبازان وایثارگران 

بیمه البرز

بانک توسعه صادرات

بیمه تجارت نو

بیمه نوین

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸