اسامی پزشکان

تعداد بازدید:۵۶۳۸۴

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

گروه تخصص کودکان

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر پارسا یوسفی  چایچان        متخصص اطفال _ فوق تخصص نفروولوژی کودکان 
آقای دکتر آتبین لطیفی متخصص اطفال _ فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان 
خانم دکتر سمیه جنانی   متخصص اطفال _ فوق تخصص گوارش کودکان 
آقای دکتر یزدان قندی  متخصص اطفال _ فوق تخصص قلب کودکان 
آقای دکتر فخرالدین شریعتمداری متخصص اطفال _ فوق تخصص نورولوژی کودکان 
آقای دکتر محمد آهنگر داودی   متخصص اطفال _ فوق تخصص غدد کودکان 
آقای دکتر اکبر زمانی  متخصص اطفال _ فوق متخصص آسم و آلرژی کودکان 
آقای دکتر علی ارجمند شبستری متخصص کودکان و نوزادان
آقای دکتر احسان رحیمی  فوق تخصص جراحی کودکان 
آقای دکتر علی  پوروالی  متخصص اطفال _ فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان
خانم دکتر منیژه کهبازی    متخصص اطفال _ فوق تخصص عفونی کودکان 
خانم دکتر نوشین سجادی  متخصص اطفال _ فوق تخصص گوارش کودکان 
خانم دکتر فاطمه دره متخصص کودکان و نوزادان
خانم دکتر مریم موبدی متخصص اطفال _ فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 
آقای دکتر اصغر لطفی   متخصص اطفال _ فوق تخصص نوزادان 
آقای دکتر حسن طاهر احمدی  متخصص اطفال _ فلوشیپ اختلالات خواب 
آقای دکتر نظری متخصص اطفال _ فوق تخصص آسم و آلرژی
خانم دکتر مریم محمدی متخصص اطفال
آقای دکتر علیرضا طغرا متخصص اطفال
خانم دکتر طاهره باقرلو متخصص اطفال

 


 

گروه تخصص چشم 

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر محمود داودآبادی متخصص چشم
آقای دکتر محسن فعله گری متخصص چشم
خانم دکتر افسانه غلامی  متخصص چشم - فوق تخصص قرنیه
خانم دکتر فرشته فرهادی  متخصص چشم 
آقای دکتر کاوه فداکار متخصص چشم - فوق تخصص قرنیه 
آقای دکتر محسن ده یوده متخصص چشم 

        

گروه تخصص گوش  حلق  بینی (ENT)

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر فرزاد زمانی برسری متخصص گوش حلق و بینی 
اقای دکتر بنیامین رحمتی متخصص گوش حلق و بینی
آقای دکتر شاپور کوپایی متخصص گوش حلق و بینی 
خانم دکتر روشنک پاکزاد متخصص گوش حلق و بینی
خانم دکتر فرزانه بلوکی مقدم  متخصص گوش حلق و بینی

 

گروه تخصص روانپزشکی 

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر علیرضا رفیعی  متخصص روانپزشکی 
آقای دکتر مهران شایگان فرد متخصص روانپزشکی 
آقای دکتر مصطفی نوکنی  دکترای روانشناسی بالینی
خانم دکتر آنیتا علاقمند فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان
خانم دکتر فریده رنجبران متخصص روانپزشکی 
خانم دکتر زهرا شامرادی  متخصص روانپزشکی 
خانم دکتر فهیمه امیدی  متخصص اعصاب و روان 
خانم دکتر حکیمه هاشمی  فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان 
خانم دکتر اکرم راستی  متخصص اعصاب و روان 

 

گروه عمومی

نام پزشک  نوع تخصص 
خانم دکتر میترا رجبی  عمومی
.آقای دکتر یوسف مظفری  عمومی 
آقای دکتر محمد نعمتی  عمومی 
آقای دکتر علی کاوه  عمومی
آقای دکتر مرتضی واعظ عمومی
آقای دکتر محمدرضا سقرجوقی فراهانی  عمومی 
آقای دکتر مجتبی دستجانی فراهانی  عمومی 
آقای دکتر محسن نیکچه فراهانی عمومی 
خانم دکتر نگین مشتاقی  عمومی 
خانم دکتر مینا عابدی عمومی 
آقای دکتر محسن کاظمیان  عمومی 
آقای دکتر امرالله چیت سازان  عمومی

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳