اسامی پزشکان

تعداد بازدید:۳۴۱۷۳

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

گروه تخصص کودکان

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر پارسا یوسفی  چایچان        فوق تخصص نفروولوژی کودکان 
آقای دکتر وحید فلاحتی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان 
آقای دکترسید مجتبی هاشمی    فوق تخصص گوارش کودکان 
آقای دکتر یزدان قندی  فوق تخصص قلب کودکان 
آقای دکتر سعید عالی نژاد   فوق تخصص  نوزادان
آقای دکتر فخرالدین شریعتمداری فوق تخصص نورولوژی کودکان 
آقای دکتر محمد آهنگر داودی   فوق تخصص غدد کودکان 
آقای دکتر اکبر زمانی  فوق متخصص آسم و آلرژی کودکان 
آقای دکتر علی ارجمند شبستری متخصص کودکان و نوزادان
آقای دکتر احسان رحیمی  فوق تخصص جراحی کودکان 
آقای دکتر پوروالی  فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان
خانم دکتر منیژه کهبازی    فوق تخصص عفونی کودکان 
خانم دکتر نوشین سجادی  فوق تخصص گوارش کودکان 
خانم دکتر فاطمه دره متخصص کودکان و نوزادان
خانم دکتر مریم موبدی   فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 
آقای دکتر اصغر لطفی  فوق تخصص نوزادان 
آقای دکتر حسن طاهر احمدی فلوشیپ اختلالات خواب 
خانم دکتر مریم محمدی متخصص اطفال

                                  

گروه تخصص قلب وعروق

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر علیرضا علی سعیدی  فوق تخصص قلب و عروق
آقای دکتر سعید صدرنیا متخصص قلب و عروق - فلوشیب اینترو نشن
آقای دکتر حسینی  متخصص قلب و عروق
آقای دکتر خسرو میناوند متخصص قلب و عروق
خانم دکتر الهام فراهانی متخصص قلب و عروق
 آقای  دکتر آرمین  الهی فر متخصص قلب و عروق
خانم دکتر سمانه نوری اصل  متخصص قلب و عروق
خانم دکتر آیناز صمدی متخصص قلب و عروق
خانم دکتر فاطمه ربطی متخصص قلب و عروق
خانم دکتر پگاه پیرو  متخصص قلب و عروق 

 

گروه تخصص چشم 

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر داودآبادی متخصص چشم
آقای دکتر قاسم آبادی  متخصص چشم
خانم دکتر افسانه غلامی  متخصص چشم - فوق تخصص قرنیه
خانم دکتر سیده فاطمه موسوی  متخصص چشم 

 

گروه تخصص گوش  حلق  بینی (ENT)

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر فرزاد زمانی برسری متخصص گوش حلق بینی 
اقای دکتر بنیامین رحمتی متخصص گوش حلق بینی
آقای دکتر شاپور کوپایی متخصص گوش حلق بینی 
خانم دکتر ملیحه یاوری  متخصص گوش حلق بینی  - فلوشیپ اتولوژی و توروتولوژِی

 

گروه تخصص روانپزشکی 

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر حمیدرضا جمیلیان  متخصص روانپزشکی 
آقای دکتر علیرضا رفیعی  متخصص روانپزشکی 
آقای دکتر مهران شایگان فرد متخصص روانپزشکی 
آقای دکترمحسن قاسمی  متخصص روانپزشکی
آقای دکتر مصطفی نوکنی  دکترای روانشناسی بالینی
خانم دکتر آنیتا علاقمند فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان
خانم دکتر فریده رنجبران متخصص روانپزشکی 
خانم دکتر زهرا شامرادی  متخصص روانپزشکی 
خانم دکتر رجبی  متخصص اعصاب و روان 
خانم دکتر فهیمه امیدی  متخصص اعصاب و روان 

 

گروه عمومی

نام پزشک  نوع تخصص 
آقای دکتر محمد صادق شفیعی  عمومی 
آقای دکتر هادی محمدی  عمومی 
آقای دکتر علی کاوه  عمومی
آقای دکتر مرتضی واعظ عمومی
آقای دکتر یوسف مظفری  عمومی 
آقای دکتر محمدرضا سقرجوقی فراهانی  عمومی 
آقای دکتر مجتبی دستجانی فراهانی  عمومی 
آقای دکتر محسن نیکچه فراهانی عمومی 
خانم دکتر میترا رجبی  عمومی
خانم دکتر پریا بهرامی  عمومی 
خانم دکتر مهری محمدی  عمومی 
خانم دکتر پریسا کاوه ای عمومی

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱