اسامی پزشکان

تعداد بازدید:۲۶۵۶۸

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

گروه تخصص کودکان

نام پزشک    نوع تخصص
آقای دکتر پارسا یوسفی  چایچان          فوق تخصص نفروولوژی کودکان 
آقای دکتر وحید فلاحتی   فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان 
آقای دکترسید مجتبی هاشمی      فوق تخصص گوارش کودکان 
آقای دکتر یزدان قندی    فوق تخصص قلب کودکان 
آقای دکتر سعید عالی نژاد     فوق تخصص  نوزادان
آقای دکتر فخرالدین شریعتمداری   فوق تخصص نورولوژی کودکان 
آقای دکتر محمد آهنگر داودی     فوق تخصص غدد کودکان 
آقای دکتر حسن طاهر احمدی     متخصص کودکان و نوزادان
آقای دکتر علی ارجمند شبستری   متخصص کودکان و نوزادان
آقای دکتر جواد نظری   متخصص کودکان ونوزادان
خانم دکتر منیژه کهبازی      فوق تخصص عفونی کودکان 
خانم دکتر نوشین سجادی    فوق تخصص گوارش کودکان 
خانم دکتر فاطمه دره   متخصص کودکان و نوزادان
دکترافسانه آخوند زاده     فوق تخصص نوزادان

 

                       

                         

گروه تخصص قلب

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر علیرضا علی سعیدی  فوق تخصص قلب و عروق
آقای دکتر ولی اله خدیر شربیانی متخصص فلب و عروق - فلوشیب ا لکتروفیزیولوژی
آقای دکتر سعید صدرنیا متخصص قلب و عروق - فلوشیب اینترو نشن
آقای دکتر نویدرضا مشایخی  متخصص قلب و عروق
آقای دکتر مهدی انوری  متخصص قلب و عروق
خانم دکتر الهام فراهانی متخصص قلب و عروق
خانم دکتر منیره سلطانی  متخصص قلب و عروق
 آقای  دکتر آرمین  الهی فر متخصص قلب و عروق
خانم دکتر سمانه نوری اصل  متخصص قلب و عروق
خانم دکتر سمیرا شیرزاد متخصص قلب و عروق
خانم دکتر فاطمه ربطی متخصص قلب و عروق

گروه تخصص چشم 

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر جمال فلاحتی تفت متخصص چشم
خانم دکتر زهرا متقی نیا متخصص چشم
****************** **************
خانم دکتر افسانه غلامی  متخصص چشم - فوق تخصص قرنیه
خانم دکتر سیده فاطمه موسوی  متخصص چشم 
***************** ****************

 

گروه تخصص گوش  حلق  بینی (ENT)

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر فرزاد زمانی برسری متخصص گوش حلق بینی 
******************** ****************
آقای دکتر شاپور کوپایی متخصص گوش حلق بینی 
خانم دکتر ملیحه یاوری  متخصص گوش حلق بینی  - فلوشیپ اتولوژی و توروتولوژِی
خانم دکتر الهه خرمی  متخصص گوش حلق بینی 
خانم دکتر نرگس ناصری  متخصص گوش حلق بینی 

گروه تخصص روانپزشکی 

نام پزشک  نوع تخصص
آقای دکتر حمیدرضا جمیلیان  متخصص روانپزشکی 
آقای دکتر علیرضا رفیعی  متخصص روانپزشکی 
آقای دکتر مهران شایگان فرد متخصص روانپزشکی 
آقای دکترمحسن قاسمی  متخصص روانپزشکی
آقای دکتر مصطفی نوکنی  دکترای روانشناسی بالینی
خانم دکتر آنیتا علاقمند فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان
خانم دکتر فریده رنجبران متخصص روانپزشکی 
خانم دکتر زهرا شامرادی  متخصص روانپزشکی 
******************** *****************

 

گروه عمومی

نام پزشک  نوع تخصص 
آقای دکتر محمد صادق شفیعی  عمومی 
آقای دکتر هادی محمدی  عمومی 
آقای دکتر علی کاوه  عمومی
آقای دکتر صابر جباری  عمومی
آقای دکتر یوسف مظفری  عمومی 
 *********************  
آقای دکتر محمدرضا سقرجوقی فراهانی  عمومی 
آقای دکتر مجتبی دستجانی فراهانی  عمومی 
آقای دکتر محسن نیکچه فراهانی عمومی 
خانم دکتر میترا رجبی  عمومی
خانم دکتر پریا بهرامی  عمومی 
خانم دکتر مهری محمدی  عمومی 
**********************  

 

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸