تقویم کاری پزشکان

تعداد بازدید:۳۲۶۸۰

 

جهت دریافت نوبت از طریق شماره تلفن گویا 33890و سایت http://nobat.arakmu.ac.ir/ اقدام فرمائید . 

 

 

 

 

برنامه پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کودکان

  (مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر)

ایام هفته

آقای دکتر اکبر زمانی

فوق تخصص ریه کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص ارولوژی  کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

شنبه

دکتر طغرا

 متخصص کودکان

خانم دکتر مریم محمدی

متخصص کودکان

آقای دکترلطیفی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکترلطفی

متخصص کودکان

عصر

آقای دکترلطیفی

فوق تخصص خون 

آقای دکتر پوروالی 

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

یکشنبه

 

 

اقای دکتر لطفی _ فوق تخصص نوزادان 

 

آقای دکتر لطیفی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر یوسفی

 فوق تخصص نفرولوژی کودکان

عصر

آقای دکتر نظری

فوق تخصص آسم و آلرژی

آقای دکتر آهنگرداودی

فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان

خانم دکترجنانی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

دوشنبه

خانم دکتر موبدی

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکترلطیفی

فوق تخصص خون  کودکان

آقای دکتر لطفی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

اقای دکتر طغرا 

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر طاهراحمدی

متخصص اطفال فلوشیپ اختلالات خواب

آقای دکتر لطفی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر جنانی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

نوزادان

 

اقای دکتر لطفی فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر طغرا

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص  نفرولوژی کودکان 

خانم دکتر مریم محمدی

متخصص اطفال 

آقای دکتر طاهراحمدی

متخصص کودکان فلوشیپ اختلالات  خواب

آقای دکترزمانی

فوق تخصص ریه  کودکان

آقای دکتر طغری

متخصص کودکان

صبح

چهارشنبه

 

خانم دکتر مریم محمدی 

متخصص کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر طغرا

متخصص کودکان

عصر

درمانگاه 

PKU

آقای دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم  دکتر مریم موبدی 

فوق تخصص مغز و اعصاب

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

پنج شنبه

اقای دکتر طغرا  

متخصص اطفال 

خانم دکتر باقر لو 

متخصص اطفال 

خانم دکتر مریم موبدی  

فوق تخصص مغز  اعصاب کودکان 

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

اقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

عصر

   
آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۴۰۳