تقویم کاری پزشکان

تعداد بازدید:۱۰۵۶۷

 

جهت دریافت نوبت از طریق شماره تلفن گویا 33890و سایت http://nobat.arakmu.ac.ir/ اقدام فرمائید . 

 

برنامه پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی

قلب . گوش حلق بینی ،چشم  

 (مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر)

ایام هفته

روانپزشکی

گوش ،حلق و بینی

درمانگاه قلب

دکتر شایگان فر - متخصص روانپزشکی

دکتر علاقمند - فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

آقای دکتر کوپایی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر صمدی

متخصص قلب و عروق

صبح

شنبه

دکتر شایگان فر - متخصص روانپزشکی

دکتر مهرمنش- متخصص روانپزشکی

 

آقای دکتر یزدان قندی فوق تخصص قلب کودکان 

عصر

دکتررنجبر - متخصص روانپزشکی

 

 

آقای دکتر حسینی

متخصص قلب و عروق

صبح

یکشنبه

دکتر شایگان فر - متخصص روانپزشکی

دکتر مهرمنش- متخصص روانپزشکی

 

عصر

دکتر رفیعی - متخصص روانپزشکی

 

خانم دکتر فراهانی

متخصص قلب و عروق

صبح

دوشنبه

دکتر رجبی- متخصص روانپزشکی

آقای دکتر یزدان قندی

 فوق تخصص قلب کودکان

عصر

دکترجمیلیان - متخصص روانپزشکی

آقای دکتر زمانی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر ربطی

متخصص قلب و عروق 

صبح

سه شنبه

دکتر شایگان فر - متخصص روانپزشکی

دکتر مهررمنش متخصص روانپزشکی

عصر

دکتر امیدی - متخصص روانپزشکی

خانم دکتر یاوری

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

آقای دکتر میناوند

متخصص قلب و عروق

صبح

چهارشنبه

آقای دکتر بنیامین رحمتی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

آقای دکتر یزدان قندی

فوق تخصص قلب کودکان

عصر

دکتر شاه مرادی- متخصص روانپزشکی

صبح

پنج شنبه

عصر

 

 

برنامه پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کودکان

  (مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر)

ایام هفته

آقای دکتر اکبر زمانی

فوق تخصص ریه کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

شنبه

خانم دکتر مریم موبدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

خانم دکتر مریم محمدی

متخصص کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر فلاحتی

فوق تخصص خون 

آقای دکتر پوروالی 

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

یکشنبه

آقای دکتر رحیمی

فوق تخصص جراحی کودکان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر فلاحتی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر مجتبی هاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر آهنگرداودی

فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

دوشنبه

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر وحید فلاحتی

فوق تخصص خون  کودکان

آقای دکتر لطفی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر دره 

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر طاهراحمدی

متخصص اطفال فلوشیپ اختلالات خواب

آقای دکتر لطفی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر کهبازی

فوق تخصص عفونی کودکان

آقای دکترهاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

صبح

سه شنبه

آقای اصغر لطفی 

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتراکبر زمانی  فوق تخصص ریه کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

عصر

آقای دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص  نفرولوژی کودکان 

خانم دکتر مریم موبدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

آقای دکتر طاهراحمدی

متخصص کودکان فلوشیپ اختلالات  خواب

آقای دکترزمانی

فوق تخصص ریه  کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

چهارشنبه

خانم دکتر مریم محمدی 

 متخصص کودکان

آقای دکتر شریعتمداری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر دره

متخصص کودکان

عصر

درمانگاه 

PKU

آقای دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم  دکتر مریم موبدی 

فوق تخصص مغز و اعصاب

خانم دکتر سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان

آقای دکتر ارجمند

متخصص کودکان

صبح

پنج شنبه

*****

*****

*****

آقای دکتر یوسفی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

خانم دکتر مریم موبدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

عصر

   
آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱