معاونت درمان

تعداد بازدید:۴۱۵۳

معاونت درمان :

خانم دکتر مریم محمدی

دکترای متخصص کودکان 

تلفن تماس : 19-33134715        داخلی :203-204

تلفن مستقیم : 33130040

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳