کلینیک اطفال

تعداد بازدید:۲۴۲۹۲

برنامه درمانگاه تخصصی اطفال مهرماه 97

 

ایام هفته  نام پزشک  در نوبت صبح درمانگاه    
شنبه 

 دکتر دره

متخصص کودکان

دکتر سجادی

متخصص کودکان-فوق تخصص گوارش

دکتر کهبازی

  متخصص کودکان-فوق تخصص عفونی

دکتر شریعتمداری

متخصص کودکان- فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دکتر آخوندزاده

متخصص کودکان - فوق تخصص نوزادان

در مانگاه PQU  روز های پنج شنبه با حضور آقای دکتر آهنگر داودی از ساعت 9-10 صبح دایر میباشد     
یک شنبه 

 دکتر دره

متخصص کودکان 

 دکتر سجادی متخصص کودکان -فوق تخصص گوارش دکتر کهبازی  متخصص کودکان -فوق تخصص عفونی  دکتر فلاحتی متخصص کودکان- فوق تخصص آنکولوژی و  خون

دکتر طاهر احمدی

متخصص کودکان

دوشنبه 

 دکتر ارجمند متخصص

کودکان 

دکتر یوسفی متخصص کودکان-فوق تخصص نفرولوژی دکتر کهبازی  متخصص کودکان -فوق تخصص عفونی

 دکتر آهنگر داودی

متخصص کودکان - فوق تخصص غدد و متابولیسم

 
سه شنبه   دکتر دره متخصص کودکان

 دکتر نظری

متخصص کودکان

دکتر کهبازی

متخصص کودکان - فوق تخصص عفونی

دکتر فلاحتی

متخصص کودکان- فوق تخصص آنکولوژی  و خون

دکتر آخوندزاده

متخصص کودان - فوق تخصص نوزادان

چهار شنبه  دکتر یوسفی متخصص کودکان-فوق تخصص نفرولوژی

دکتر کهبازی

متخصص کودکان-فوق تخصص عفونی

 دکتر هاشمی متخصص کودکان- فوق تخصص گوارش   دکتر طاهراحمدی متخصص اکودکان 

دکتر آخوندزاده

متخصص کودکان - فوق تخصص نوزادان

پنج شنبه   دکتر ارجمند متخصص کودکان  دکتر سجادی متخصص کودکان-فوق تخصص گوارش  دکتر شریعتمداری متخصص کودکان - فوق تخصص مغزواعصاب کودکان

 دکترآخوندزاده

متخصص کودکان-فوق تخصص نوزادان

 

 

ایام هفته  نام پزشکان متخصص اطفال در نوبت عصر درمانگاه تخصصی
شنبه 

دکتر دره

متخصص کودکان

دکتر سجادی

متخصص کودکان -فوق تخصص گوارش

 دکتر نظری       متخصص کودکان

 دکتر عالی نژاد  

   متخصص کودکان- فوق تخصص نوزادان

 دکتر فلاحتی

متخصص کودکان- فوق تخصص خون و انکولوژی

یک شنبه 

 دکتر ارجمند متخصص کودکان

دکترسجادی 

متخصص کودکان-فوق تخصص گوارش

 دکتر فلاحتی

متخصص کودکان - فوق تخصص آنکولوژی  و خون

 دکتر شریعتمداری

متخصص کودکان- فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 دکتر نظری    

   متخصص کودکان

دوشنبه   دکتر ارجمند متخصص کودکان

دکتر نظری

  متخصص کودکان

دکتر یوسفی

متخصص کودکان-فوق تخصص نفرولوژی

دکتر عالی نژاد    

  متخصص کودکان- فوق تخصص نوزادان

دکتر آخوندزاده

متخصص کودکان- فوق تخصص نوزادان

سه شنبه   دکتر ارجمند متخصص کودکان

دکتر نظری

متخصص کودکان

دکتر یوسفی

متخصص کودکان-فوق تخصص نفرولوژی

دکتر شریعتمداری

متخصص کودکان - فوق تخصص مغزواعصاب کودکان

دکتر فلاحتی

متخصص کودکان- فوق تخصص خون و انکولوژی

چهار شنبه 

دکتر دره

متخصص کودکان

دکتر سجادی

متخصص کودکان-فوق تخصص گوارش

 دکتر یوسفی

متخصص کودکان -فوق تخصص نفرولوژی

 دکتر شریعتمداری

متخصص کودکان- فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دکتر نظری

متخصص کودکان 

پنج شنبه   دکتر ارجمند متخصص کودکان

دکتر آخوندزاده

متخصص کودکان - فوق تخصص نوزادان

دکتر یوسفی

متخصص کودکان-فوق تخصص نفرولوژی

 دکتر شریعتمداری

متخصص کودکان - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دکتر فلاحتی

متخصص کودکان- فوق تخصص خون و انکولوژی

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۸