کلینیک روانپزشکی

تعداد بازدید:۱۴۵۰۸

مسئول کلینیک 

آقای بهزاد منش 

داخلی :515

پذیرش : 

خانم آقا رضی 

داخلی :511

 

 

هفته

نوبت صبح نوبت عصر توضیحات
شنبه

دکتر شایگان فر - متخصص روانپزشکی

دکتر علاقمند - فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 

دکتر مهر منش - متخصص روانپزشکی

دکتر راستی -  متخصص روانپزشکی

در تمامی ایام هفته روان درمانی و تستهای روان در این مرکز انجام میپذیرد .
یکشنبه

دکتررنجبران  - متخصص روانپزشکی

دکتر مهر منش - متخصص روانپزشکی

دکتر راستی -  متخصص روانپزشکی

دکتر مهر منش - متخصص روانپزشکی

دکتر راستی -  متخصص روانپزشکی

 
دوشنبه دکتر رفیعی - متخصص روانپزشکی

دکتر رجبی- متخصص روانپزشکی

 

 
سه شنبه

دکترشامرادی - متخصص روانپزشکی

دکتر هاشمی - فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دکتر مهر منش _ متخصص روانپزشکی

 

دکتر مهررمنش متخصص روانپزشکی

 
چهارشنبه

دکتر امیدی - متخصص روانپزشکی

دکتر هاشمی - فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 

*********  
پنجشنبه

 

 

*****  

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳